Book mig til foredrag i din daginstitution:

Jeg har arbejdet i danske daginstitutioner i mange år, og jeg er stødt på mange vidunderlige børnehaver derude. ❤️Jeg har desværre også set mange institutioner, hvor der er mange svære børneliv og meget pressede pædagoger.
Der er nogle vilkår i dag i børnehaver, der ofte er ret urimelige – altså hele normerings perspektivet, men der kan også være en selvforstærkende tendens i nogle børnehaver, hvor forventningen om vi voksne har så travlt, at vi alligevel ligeså godt kan give op på den gode pædagogik. Det er sjældent, det sker. Heldigvis.
Dog ser jeg ofte at manglende kommunikation og personlig afklaring på egne roller, kan spille en stor betydning for, hvordan pædagogen kan nå rundt om sin kerneopgave. Pædagogens kerneopgave, som er børnenes trivsel, børnenes livglæde, børnenes lyst og mod til at deltage i de sociale samspil.
For hvis flere voksne på lilla stue, tror de skal løse samme opgaver, så er der mindre tid til at smile, synge, sætte leg i gang og være tilstede med børnene. Men hvis voksen rollerne er fordelt og de voksne ved, hvor de skal placere sig, så åbner der sig mange fantastiske muligheder for nærvær og mulighed for at dykke ned i barnets univers.
Så altså STRUKTUR og KOMMUNIKATION spiller en stor rolle i forhold til, om du som pædagoger når din kerneopgave i løbet af dagen. Eller om du som leder, ser dit personale håndtere sine kerneopgaver.
Så er der noget, jeg kalder OMSORGSKULTUR….altså hvorpå vi håndterer og giver omsorg.
Hvordan er omsorgskulturen på din stue?.
Bliver børnene trøstet færdige, eller bliver de bedt om at stoppe, når de græder?
Får de at vide, de er dejlige, modige, sjove?
Ser du deres kompetencer – også selvom de har meget, de endnu skal lære?
Tænker du børnene op og husker at sige til dem, det er skønt at se dem, når de kommer forsigtigt ind på stuen med mor eller far i hånden om morgenen?
Ser du (og sætter ord på) de mange gange børnene viser omsorg for hinanden. For der er masser af det mellem børnene – det skal bare lige have noget opmærksomhed indimellem…..F.eks. “det var dejligt du hjalp Sofia op på gyngen” eller “det var rart at du sagde ja til at Malte måtte være med i legen, du er vel nok en god ven” Eller “du lånte lige Emma din bamse, da hun slog sig”
Omsorg er allevegne.
Den gode omsorgskultur i en børnehave – er kilden til de gode børnehaveliv – for både børn og voksne.
Og så er der INITATIVER. Initiativer er kernen i marte meo terapi og helt centralt i mit børnesyn. Børn tager nemlig initiativer hele tiden, og der ER en mening med børns handling, sprog, følelser. Børnenes initiativer er en reaktion på det samspil, du som pædagog giver. Står du ofte og råber på børnene i den ene ende af legepladsen, jamen så får du også små børn, der råber højt, når de vil fortælle noget. Lytter du ikke færdig med øjenkontakt og tid, ja så er det sværere at få ørenlyd til samling. Der er altid et samspil og der er altid nogle initiativer at få øje på – og ikke mindste at respondere kærligt på.

Jeg kommer gerne og holder foredrag i jeres daginstitution. Ring og hør nærmere.

Tina 30706720